پیگیری درخواست همشهریان در ملاقات های مردمی

 

صبح امروز شبیری سرپرست شهرداری سبزوار ، صائمی نسب معاون فنی و عمرانی شهرداری از عملیات جدول گذاری که در راستای تحقق درخواست های مردمی در حال انجام است بازدید کردند . 

 

در حاشیه این بازدید، سرپرست شهرداری سبزوار مهمترین اولویت کاری مجموعه شهرداری را جلب رضایت شهروندان دانست و تاکید کرد: این مهم با انجام کارشناسی وظایف توسط مدیران، کارشناسان و کارکنان میسر خواهد شد.