تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها

تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها به منظور به روز رسانی قیمت های ارزش معاملاتی ساختمان ها

جهت دانلود لایحه از طریق لینک زیر اقدام فرمائید .

02- معاملاتی

01- معاملاتی