مودیانی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ظرف یک سال نسبت به تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نوسازی معوق خود اقدام نمایند ، مشول بخشودگی جرائم عوارض می شوند .

به استناد تبصره ماده 3 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مورخه1401/5/9 که توسط مجلس شورای اسلامی جهت اجرا ابلاغ گردیده ، یه استحضار می رساند مودیانی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ظرف یک سال نسبت به تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نوسازی معوق خود اقدام نمایند ، مشمول بخشودگی جرائم عوارض می شوند .

موسی الرضا یزداد مدیردرآمد شهرداری سبزوار گفت : در غیر این صورت به استناد ماده 10 قانون فوق الذکر پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ موجب تعلق جریمه ای (در هنگام وصول) و میزان دو درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر و حداکثر تا میزان 24 درصد خواهد بود

یزداد نیز افزود : مالکینی که دارای رای تخریب (اعاده) کمیسیون ماده 100 می باشند . با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال 1402 بند ت تبصره 6و ایجاد ظرفیت های قانونی در راستای تعیین تکلیف املاکی که دارای رای تخریب اعاده به صورت کلی یا ترکیبی تا پایان سال 1400 می باشند در اسرع وقت به مناطق سه گانه شهرداری جهت پیگیری و تعیین جریمه و عوارض قانونی مراجعه نمایند .