برگزاری مراسم تجلیل از خبرنگاران سبزوار

روز خبرنگار تقدیر از زحمات کسانی است که با مسئولیت و آزادی و تحمل سختی‌های فراوان به نگاشتن حقایقی می‌پردازند که رشد و توسعه جامعه را ثمر می‌بخشد و همواره به مثابه دیده‌بانان امین جامعه در عرصه‌های مختلف پرچم آزادی، آگاهی و امید را افراشته‌اند.

به همین منظور طی مراسمی که به مناسبت روز خبرنگار با حضور رئیس و اعضای شورای شهر، رجب زاده شهردار سبزوار و جمعی از مدیران شهرداری با خبرنگاران برگزار شد ، فعالان عرصه خبر سبزوار تجلیل شدند.