تشییع شهید مدافع وطن امیر کیوانلو

گزارش تصویری از تشییع شهید مدافع وطن در سبزوار